Podkategorie
Recepty

  • Společenskovědní seminář na dálku
  • Filozofie pro maturanty
  • Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.
  • Tento kurz pojednává o dopravní výchově na základních školách s ohledem na novelu zákona č.361/2000 Sb. která vyšla v platnost 1.7.2006

  • E-learningová podpora projektu Podmínky života.

  • Co má mít přednost? Životní prostředí, ekonomika obce, podnikatelská sféra? Můžeme společně najít nejlepší řešení.

  • Účastníci kurzu se seznámí se současným systémem státní sociální podpory, s tzv. sociální záchrannou sítí. Obsah lekce může být využitv hodinách občanské výchovy v 9. ročníku základní školy jako celek nebo samostatně v některých částech. Lekce je doplněna praktickým cvičením, testem, popř. odkazy na web.