• K úspěšnému zvládnutí lyžařského výchovně výcvikového zájezdu (dále jen LVVZ) nestačí jen naučit se dobře lyžovat či jezdit na snowboardu, ale i zvládnout teorii, která ke každému LVVZ patří (nebezpečí hor a zdravověda, lyžařská výzbroj a výstroj, snowboardová technika, lyžařská technika, mazání lyží, atd.). Převážná většina škol předává teoretické znalosti formou večerních přednášek, kdy jsou žáci zapojeni pouze pasivně a kolem většiny žáků informace pouze „prolétnou“. V tomto kurzu si klademe za cíl, aby žáci tuto teorii zvládli pomocí projektového vyučování a pokud možno ji využili v praxi.