• Žáci si sami vytváří katalog (výukové karty) jednotlivých architektonických slohů v místě bydliště, jedná se o samostatnou tvůrčí práci, při které se žáci naučí více vnímat své okolí, osvojí si vědomosti o architektuře a získají dovednosti při zpracování podkladů z různých zdrojů, ať již z různých knih, digitálního fotoaparátu či internetu.