• Tento kurz je o reaktivitě kovů. Třemi různými cestami dospějí studenti ke stejnému výsledku.


  • Kurz je zaměřen na osvojení si základních znalostí o uhlovodících

  • Základy přírodních věd pro nástavbové studium Technickohospodářské a správní činnosti.
    Část - chemie.
  • Kurz pro podporu výuky chemie shrnuje pravidla pro vyrovnávání redoxních rovnic a nabízí materiál k procvičení. Je určen žákům ZŠ, příp. prvním ročníkům SŠ (dle kurikula).