Nedekadické číselné soustavy
(K221_2)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Jednoduchý kurz na číselné soustavy, dekadické a nedekadické. Kurz vysvětlí rpzdíly a naučí studenty převody mezi těmito číselnými soustavami.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu