Český jazyk 2. E
(K001)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Urči druhy vedlejších vět:

 1. V jídelně byl takový hluk, že nebylo slyšet vlastního slova.

VV –

 1. Není vůbec nutné, aby ses to učil.

VV –

 1. Všichni hráči našeho týmu usilují o to, aby konečně vyhráli.

VV –

 1. Až maminka uvaří oběd, až uklidí celý dům, bude zaslouženě odpočívat na zahrádce.

1. VV –

2. VV –

 1. Zdá se mi, že už nemáš nic, čím bys mě překvapil.

1. VV –

2. VV –

 1. Ti, kteří budou skládat zkoušku až za rok, by se měli začít připravovat už nyní.

VV –

 1. Rozloučili jsme se s nimi velmi rychle, protože jsme zaslechli první hromy v dáli.

VV –

 1. Náš tatínek usnul, i když soused řezal dřevo motorovou pilou.

VV –

 1. Stále se snažíme o to, aby nedocházelo ke zhoršování kvality životního prostředí.

VV –

 1. Náš pan učitel velmi nerad slyší, když někdo žaluje.

VV –

 1. Měl jsem pocit, že se to musí stát už každou chvíli.

VV –

 1. Celková škoda se vyšplhala na několik miliónů, protože obě auta byla velmi drahá.

VV –

 1. Zloděj tam vlezl oknem, které nebylo dobře zajištěno.

VV –

Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu