(ZŠ) O pohybu těles - fyzika 7.r.
(Pohyb2008_1_1)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu


Tento kurz pojednává o pohybu těles. Je určen žákům 7. ročníku. Seznamuje žáky se základními pojmy jako je např. rozdělení pohybů, výpočty rychlosti, dráhy a času, s grafickým znázorněním těchto veličin. Závěrem pro žáky je zadána laboratorní práce.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu