(ZŠ) Desetinná čísla
(M5_1)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Obsahuje testy k procvičení počítání s desetinnými čísly. Je určen pro žáky 5.ročníku.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu