„Podívej, padá hvězda!“, nebo-li objekty naší oblohy
(Sluneční soustava)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Cílem kurzu je podnítit zájem žáků o dění ve vesmíru. Studenti se detailně seznámí s vybranými vesmírnými objekty, a tak prohloubí své znalosti o sluneční soustavě. Kurz je koncipován tak, aby studenti na závěr ze získaných informací sami vytvořili kompletní scénář vzniku meteorického roje. Kurz podporuje jak práci s informacemi (jejich vyhledávání, zpracování a následně i prezentaci) tak i tvůrčí činnost studentů při řešení praktických úkolů. Součástí kurzu je i vlastní pozorování meteorů.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu