(ZŠ) Poznej své město aneb Víš, kde žiješ?
(Kde žiješ?)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Tento projekt by měl žákům více přiblížit místo, kde žijí, kam chodí do školy a kde mají své kamarády. Měl by je naučit vnímat místo svého bydliště jako součást světa, který nás obklopuje.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu